Recent Posts »

Razvoj kapaciteta nastavnika za karijerno savetovanje

Razvoj kapaciteta nastavnika za karijerno savetovanje

moderator December 16, 2015 0

Tokom novembra i decembra NVO Kocka je organizovala tri treninga za škole u Vojvodini uz primenu  prema prethodno kreiranom Kurikulumu akreditovanom kod Pedagoškog zavoda Vojvodine. Održani su treninzi na srpskom jeziku u Novom Sadu

Read More »
POSTIGNUĆA PROGRAMA KARIJERNOG SAVETOVANJA

POSTIGNUĆA PROGRAMA KARIJERNOG SAVETOVANJA

moderator December 6, 2015 0

Sa ciljem podrške vojvođanskim srednjim školama u organizovanom i sistematičnom sprovođenju programa karijernog savetovanja, NVO “Kocka” sprovela je prgram karijernog vođenja i svetovanja. Fokus projektnih aktivnosti bio je na obuci nastavnika u nekoliko vojvođanskih srednjih škola. Zadatak nastavnika bio

Read More »
Trening za trenere namenjene karijernim timovima na mađarskom jeziku

Trening za trenere namenjene karijernim timovima na mađarskom jeziku

moderator October 4, 2015 0

NVO Kocka  je 21. i 22. septembra  2015. godine u Poljoprivrednoj školi  u Bačkoj Topoli održala trening za trenere na mađarskom jeziku namenjen nastavnicima koji su članovi karijernih timova.  Cilj treninga je osnaživanje nastavnika

Read More »
Trening za trenere namenjen članovima karijernih timova u srednjim školama u AP Vojvodini

Trening za trenere namenjen članovima karijernih timova u srednjim školama u AP Vojvodini

moderator August 25, 2015 0

U organizaciji NVO Kocka  27. i 28. avgusta 2015. godine u srednjoj školi „Svetozar Miletić“ u Novom Sadu biće održan trening za trenere namenjen nastavnicima koji su članovi karijernih timova. Nakon obuke, treneri/nastavnici će održati

Read More »
Novi projekat Kocke  “Unapređenje kvaliteta usluge karijernog vođenja i savetovanja u srednjoškolskim ustanovama”

Novi projekat Kocke “Unapređenje kvaliteta usluge karijernog vođenja i savetovanja u srednjoškolskim ustanovama”

moderator June 30, 2015 0

NVO Kocka sprovodi projekat “Unapređenje kvaliteta usluge karijernog vođenja i savetovanja u srednjoškolskim ustanovama” u periodu od juna do novembra 2015. godine. Cilj projekta je  kreiranje održivih usluga karijernog vođenja i savetovanja u srednjim

Read More »
Iskustva srednjih škola pri sprovođenju karijernog savetovanja

Iskustva srednjih škola pri sprovođenju karijernog savetovanja

moderator December 30, 2014 0

Projekat „Karijerno savetovanje i rodna ravnopravnost mladih u srednjoškolskim ustanovama“ sprovela je NVO Kocka sa ciljem unapređenjа kapaciteta zaposlenih u srednjoškolskim ustanovama za karijerno savetovanje mladih kako bi se omogućila njihova lakša integracija i

Read More »